Ubezpieczenie NNW

  Start/Ubezpieczenie NNW

 

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) to ubezpieczenie dla kierowcy i pasażerów.

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu. Składka ubezpieczenia uzależniona jest od sumy ubezpieczenia oraz wariantu ubezpieczenia w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym (sumy ubezpieczenia 5000 zł, 10 000 zł czy 20 000 zł).

 

W ramach ubezpieczenia NNW Towarzystwo zapewnia:

 

  • - wypłatę 100% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w przypadku 100% inwalidztwa Ubezpieczonego,
  • - odszkodowanie z tytułu trwałego, częściowego uszczerbku na zdrowiu,
  • - świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.