OC krótkoterminowe

  Start/OC krótkoterminowe

 

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów, które podlegają rejestracji. Polisa zawierana jest w celu ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu.


Standardowo umowa ta zawierana jest na 12 miesięcy. W niektórych przypadkach istnieje jednak możliwość ubezpieczenia pojazdu na okres krótszy.


Krótkoterminową polisę OC mogą wykupić:

 

  • - właściciele pojazdów zarejestrowanych na okres czasowy.
  • - właściciele pojazdów zarejestrowanych za granicą i przewożonych na terytorium Polski, bez ważnego ubezpieczenia OC bądź Zielonej Karty.
  • - osoby prowadzące działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów (np. komisy).


Polisa krótkoterminowa zawierana jest na 30 dni i nie ma konieczności jej wypowiadania - ubezpieczenie automatycznie wygasa po tym okresie.