Ubezpieczenia Medica

  Start/Ubezpieczenia Medica

 

DLA KOGO?


Lekarze i lekarze dentyści.


Zakres ubezpieczenia.

 

 • - Ubezpieczenie utraty dochodu na wypadek nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
 • - Ubezpieczenie wyłącznie o charakterze ochronnym:
  • - śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • - inwalidztwo rozumiane jako utrata kończyny lub organu albo całkowita utrata ich funkcji,
  • - całkowita trwała niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
  • - całkowitej okresowej niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
  • - świadczenia w przypadku zakażenia wirusem HIV lub WZW w związku z wykonywanym zawodem.