OC w życiu prywatnym

  Start/OC w życiu prywatnym

 

OC w życiu prywatnym daje ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia są w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

 

Dla kogo ?

 


Dla każdego, kto chce mieć dobrą ochronę na wypadek wyrządzenia przez siebie szkód osobie trzeciej.

 

Dlaczego warto ?

 

Dzięki takiej polisie można czuć się bezpiecznie, bo bez względu na to jaką szkodę wyrządzimy komuś, to jej finansowe skutki będą pokryte w ramach umowy. obejmuje ochroną nie tylko ubezpieczonego, ale też osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Takie ubezpieczenie obejmuje nie tylko najczęściej wymieniane przypadki np.:

 

  • - zalania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconych kranów,
  • - potrącenia pieszego lub zarysowania auta w czasie jazdy na rowerze,
  • - wybicia szyby czy innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę,
  • - spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną czy koszykówkę,
  • - stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie,
  • - złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku (ważne w przypadku właścicieli domów).

 


Oprócz tego typu zdarzeń ubezpieczeniem objęte są szkody spowodowane np.:

 

  • - przez zwierzęta domowe – należące do ubezpieczonego (także egzotyczne np. węże, pająki) z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzęta utrzymywane są dla celów zarobkowych np. hodowla psów, stadnina koni,
  • - w trakcie budowy domu – właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości.

 

Obejmuje ona również wypadki w czasie budowy, chyba, że właściciel powierzył wykonanie prac budowlanych osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności trudnią się wykonywaniem takich czynności i wskaże sprawcę szkody (np. firmę budowlaną).