Ubezpieczenie OC Księgowego i Doradcy Podatkowego

  Start/Ubezpieczenie OC Księgowego i Doradcy Podatkowego

 

DLA KOGO?

 

 • - Przedsiębiorcy usługowo prowadzący księgi rachunkowe (księgowy),
 • - Doradcy podatkowi (wpisanie na listę doradców podatkowych),
 • - Także księgowi i doradcy podatkowi wykonujący zawód na etacie, jednak takie osoby muszą wykupić zawsze Sekcję 1 i Sekcję 2 ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia:

 

SEKCJA 1: ubezpieczenie obowiązkowe.

 

W przypadku księgowych:

 • - odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z prowadzeniem ksiąg dla celów rachunkowych.

W przypadku doradców podatkowych:

 • - odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego (obejmuje to prowadzenie ksiąg dla celów podatkowych oraz inne formy doradztwa podatkowego).


SEKCJA 2: ubezpieczenie dobrowolne (uzupełniające i nadwyżkowe).

 

Zakres wspólny zarówno dla doradców podatkowych jak i księgowych:

 

 • - usługowe prowadzenie ksiąg dla celów podatkowych (księgowi nie posiadają ochrony w tym zakresie w Sekcji 1),
 • - doradztwo kadrowe (w tym rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne),
 • - nadwyżkowy limit ponad ubezpieczenie obowiązkowe,
 • - dodatkowe koszty obrony,
 • - ochronę z tytułu odpowiedzialności za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy w związku z wykonywaniem zawodu,
 • - ochronę z tytułu odpowiedzialności za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie w związku z wykonywaniem zawodu,
 • - ochronę z tytułu odpowiedzialności za naruszenia praw własności intelektulnej w związku z wykonywaniem zawodu,
 • - ochronę z tytułu odpowiedzialności za utratę dokumentów w zawiązku z wykonywaniem zawodu,
 • - pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym wszczętym w okresie ubezpieczenia w związku z nieumyślnymi błędami popełnionymi w związku z wykonywaniem zawodu.