Dobre Ubezpieczenia AC

  Start/Dobre Ubezpieczenia AC

 

Stawka składki za ubezpieczenia AC zależna jest przede wszystkim od:

 

  • - rodzaju pojazdu,
  • - okresu eksploatacji (wiek pojazdu),
  • - sumy ubezpieczenia,
  • - wartości pojazdu,
  • - przynależności do strefy regionalnej,
  • - wieku właściciela (dot. osoby fizycznej),
  • - ratalnie opłacanych składek,
  • - zakresu ubezpieczenia,
  • - udziału własnego,
  • - innych zwyżek i zniżek dot. ubezpieczenia.